Waarom CTP uitbesteden?

Als professioneel grafische ondernemer kunt u natuurlijk overal in investeren om een zo breed mogelijk grafisch bedrijf te zijn. Echter de technieken in de grafische industrie wisselen elkaar zo snel op dat de kans op desinvesteringen groot is.

Daarnaast is de bezettinggraad op uw investeringen een ware opgave. Dit betekend dat u een risico loopt, mensen moet opleiden en de kosten moet omrekenen op een lagere (dan die van ons) bezettinggraad. Steeds meer grafische ondernemingen kiezen er daarom voor om activiteiten zoals CTP maar ook pre-press / afwerking en distributie uit te besteden. U voorkomt daarmee dat dit soort activiteiten een aanslag vormen op uw liquiditeit en flexibiliseert de kosten (minder afschrijvingen versus meer directe toewijsbare inkoopkosten).

Als u echt rekent en de kosten vergelijkt met onze prijzen komt u snel tot de conclusie dat u de CTP beter aan ons over kunt laten. Goedkoper, flexibeler en minder afhankelijk van techniek en bemanning.

Even de voordelen voor u op een rijtje:

  • uw totale kosten worden lager
  • geen software-updates van machines
  • geen onderhoud aan machines
  • geen investeringskosten
  • personeelskosten
  • zelf geen plaatvoorraad meer bijhouden
  • uw kosten worden variabel
  • geen afvoer chemie meer
  • tijdsbesparing
  • platen tijdens de vakantie van uw medewerker(s)